Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, dels ändring i samma förordning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:567
Omnämnda SFS
2020:730, 2020:1296
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Insolvensrätt