Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:511
Omnämnda SFS
2020:195, 1991:1047, 2000:980, 1994:1920, 1990:659
Rättsområden
Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Ledighet och frånvaro, HR, Anställning, uppsägning och avskedande