Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:86
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Mänskliga rättigheter, HR, Diskriminering, Europakonventionen, Övrig arbetsrätt, Brott mot person, Diskriminering i arbetslivet, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Arbetsmiljöbrott, Ordning och säkerhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig