Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:86
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Diskriminering, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Övrig arbetsrätt, HR, Diskriminering i arbetslivet, Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig