Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i brottsbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:173
Omnämnda SFS
2019:829, 20:197, 2010:1357, 1982:316, 2014:406, 2003:148, 2014:407, 2018:618
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Mänskliga rättigheter, Konflikt och terrorism, Folkrätt