Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:366
Omnämnda SFS
1973:188, 1957:390, 1985:658, 1978:304, 1991:614, 2002:93, 20:125, 20:283, 2000:594, 2002:95
Rättsområden
Skiljeprocess, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Arrende, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Övrig fastighetsjuridik