Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:668
Omnämnda SFS
2010:598, 21:185, 21:374, 2020:1044, 2017:1094, 2011:1065, 1994:1776, 2015:838
Rättsområden
Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Compliance - hållbarhet