Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:571
Omnämnda SFS
2011:1244, 1999:1229, 1984:1052, 1990:661, 1991:687, 2007:1398, 1991:586, 1991:591, 1994:200, 2017:1218, 20:340, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 2016:1067, 1972:266, 2020:37, 1984:410, 1990:1427, 1995:1667, 1999:673, 2007:460, 2017:1200, 2018:696, 2018:1139, 2019:1274, 2020:32, 1998:676, 2013:772, 1999:1078, 2018:701, 2020:35
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Sociala avgifter, Skattetillägg, Skatteflykt, Revision och granskning, Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande