Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling

Typ
Skrivelse
Nr/beteckning
Skr. 2022/23:81
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig miljörätt, Jakt och fiske, Förvaltningsrätt, Kommunalrätt, Jordbruk och skogsbruk, Offentlig upphandling, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig