Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sanktionsavgift för marknadsmanipulation blir HD-fråga

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Övrig straffrätt, Ekobrott, Åklagare, Polis, Marknadsrätt, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt