Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:200
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Insolvensrätt