Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2021:34
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Mänskliga rättigheter, Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende, Adoption och föräldraskap