Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:181
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Övrig skatterätt, Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt