Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1165
Omnämnda SFS
1999:1134, 1998:714, 1992:1434, 2018:1138, 1982:636, 2010:1011, 2001:453, 1990:52, 1988:870, 2019:225, 2010:500, 2010:770, 1990:1157, 2004:519, 2010:1622, 2018:2088, 2009:366, 1992:860, 2016:675, 2016:676, 2014:322, 2007:606, 1998:620, 2015:642, 1951:649, 1968:64, 1974:595, 1982:316, 1991:1969, 1999:42, 2000:1225, 2003:148, 2010:659, 2014:406, 2014:411, 2010:1369
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt