Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:703
Omnämnda SFS
2020:1249
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Insolvensrätt