Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:950
Omnämnda SFS
1979:1152, 20:196, 21:32, 2018:789, 2015:60, 2009:105, 1997:451, 2003:650
Rättsområden
Fastighetsbeskattning, Skola och utbildning, Kyrkorätt, Kriminalvård, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Täkt- och vattenverksamhet, Jordbruk och skogsbruk, Energirätt, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig