Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Kommuns prövning av grannes ”solcellskomplex” var ofullständig

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Energirätt, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt