Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vissa frågor om justitieråd och advokater

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig affärsjuridik, Legitimations- och disciplinärenden, Övrig fastighetsjuridik, Övrig arbetsrätt, Övrig familjerätt, Advokat, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Åklagare, Domare, Övrig straffrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig