Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vissa frågor om justitieråd och advokater

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Åklagare, Domare, Advokat, Straffprocess, Skatteprocess, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Övrig fastighetsjuridik, Övrig familjerätt, Övrig arbetsrätt, Legitimations- och disciplinärenden, Övrig affärsjuridik

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig