Årets domar 2022

Domstolsåret 2022 bjöd på en mängd intressanta avgöranden. Blendow Lexnova har rapporterat om cirka 4 500 domar och beslut inom alla rättsområden. Vi sammanfattar året genom en topplista över årets avgöranden.

Årets domar 2022

Bedömningen är förstås helt subjektiv, men vi har valt avgöranden som rönt uppmärksamhet, diskuterats bland våra läsare och haft betydelse för rättsutvecklingen. Nedan presenteras vår tio-i-topplista för 2022 utan inbördes ordning.

Fel av facket utesluta Sverigedemokrat – saknas uttryckligt stöd i stadgarna

Här står rätten att välja sina medlemmar mot rätten att få vara med i en förening mot varandra. Enligt både tingsrätten och hovrätten saknade Transportarbetareförbundet stöd i sina stadgar för att utesluta en aktiv medlem i Sverigedemokraterna. Återstår att se om det blir en prövning i högsta instans. 

Förändring på grund av dricksvatten inte försämring – Ronnebybor nekas skadestånd

Många höjde på ögonbrynen när tingsrätten gav dem som druckit förorenat dricksvatten i Blekinge rätt till skadestånd av det kommunala vattenbolaget i Ronneby. Domen var unik i sitt slag. Men hovrätten ändrade domen och befriade det kommunala vattenbolaget i Ronneby från ansvar. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten att de mycket höga halter av PFAS-ämnen som uppmätts i blodet får anses utgöra en förändring av kropparna. Men det finns ingen konstaterbar försämring.

Fel man mördades – men anstiftare döms till livstid av HD

Det latinska begreppet error in persona har knappt ens juriststudenter hört talas om. Men redan i tingsrätten användes det i samband med att fel man mördats på grund av förväxling. Frågan var om den 30-årige man som gett torpederna i uppdrag att utföra mordet kunde dömas för anstiftan av mordet på den man som dödades av misstag. Det ansåg Högsta domstolen som dock frikände honom för anstiftan av försök till mord på den tilltänkta måltavlan eftersom försökpunkten inte passerats och det saknats uppsåt.

Ansvarsbegränsningen inte oskälig – PwC slipper miljonskadestånd för felaktig skatterådgivning

Högsta domstolens ledamöter kunde inte enas i frågan om revisionsföretaget PwC agerat så klandervärt gentemot ett fastighetsbolag att den aktuella ansvarsbegränsningen skulle anses oskälig. Två av de fem ledamöterna i Högsta domstolen ansåg det men fick inte med sig majoriteten. 

HD slår fast: Sex inget krav för samboskap

Det är inte ofta som sexvanor hamnar på Högsta domstolens bord men i år hände det. Frågan var om förhållanden helt utan sex kan utgöra ett parförhållande i sambolagens mening. Det ansåg HD. Den efterlevande sambon till en avliden kvinna hade därför rätt till försäkringsersättning efter sambons död. Rätten tog hänsyn till att kvinnorna själva har betraktat sig som sambor och till deras djupa känslogemenskap.

HD: Inte ”särskilt klandervärt” när bankkund lämnade ut koder till bedragare

Bedrägerier med bank-id blir allt vanligare och kan orsaka godtrogna kunder miljonförluster. Högsta domstolen har nu satt ner foten i en dom som troligen kommer att tvinga bankerna att skärpa rutinerna. En bankkund som förlorade nästan 400 000 kronor genom ett bedrägeri ansågs inte ha handlat ”särskilt klandervärt” i betaltjänstlagens mening. Genom bedrägeriet lurades mannen att lämna ut koder till sin bankdosa och identifiera sig genom sitt bank-id. Mannens bank skulle därför återställa hans konto. 

HFD underkänner skånska slöjförbud – strider mot yttrandefriheten

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att Staffanstorps och Skurups beslut att förbjuda elever och personal i för- och grundskola att bära huvudduk och liknande klädesplagg utgör en otillåten inskränkning av yttrandefriheten. Däremot kan HFD:s dom tolkas så att en lagändring skulle kunna göra ett slöjförbud möjligt. Därför är kanske sista ordet inte är sagt i denna fråga.

Djup spricka i HFD om ersättning för rättegångskostnader

Sällan har Högsta förvaltningsdomstolen varit så oenig som i frågan om rätt till ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsdomstolarna. HFD:s majoritet i plenummålet avvisade ersättningsyrkandet och ansåg det tillräckligt att den enskilde kan föra en skadeståndstalan i allmän domstol efter förvaltningsprocessen. Sex justitieråd var skiljaktiga och menade att majoritetens synsätt strider mot rätten till en rättvis rättegång.

Modern sålde dotterns fondandelar - skadeståndsskyldig

En tingsrättsdom som hade varit intressant för hovrätten att avgöra men som aldrig överklagades gällde frågan om en mamma som sålde sin då 17-åriga dotters fondandelar och behöll pengarna själv var återbetalningsskyldig. Tingsrätten dömde mamman att betala tillbaka pengarna då hon agerat vårdslöst som förmyndare.

HFD: Arbetsgivaravgifter ska utgå vid jultidningsförsäljningar

Högsta förvaltningsdomstolen fick många familjer och jultidningsförlag att se rött när domstolen slog fast att de rabatter som utgår till barn som säljer jultidningar ska anses utgöra sådan ersättning för arbete som ska ingå i underlaget för beräkningen av arbetsgivaravgifter. Skatteverkets beslut att påföra ett jultidningsförlag arbetsgivaravgifter om drygt 17 miljoner kronor skulle därför stå fast. Hur det påverkade den senaste jultidningsförsäljningen är oklart.