Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Budgetpropositionen för 2020

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:1
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Offentlig ekonomi, Domare, Ordning och säkerhet, Energirätt, Polis, Jordbruk och skogsbruk, Åklagare, Hälso- och sjukvårdsrätt, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Skola och utbildning, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Brott mot person, Ekobrott, Brott mot samhället, Övrig arbetsrätt, Narkotikabrott, Socialförsäkring