Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Budgetpropositionen för 2020

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:1
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Offentlig ekonomi, Domare, Ordning och säkerhet, Energirätt, Polis, Jordbruk och skogsbruk, Åklagare, Hälso- och sjukvårdsrätt, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Skola och utbildning, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Brott mot person, Ekobrott, Brott mot samhället, Övrig arbetsrätt, Narkotikabrott, Socialförsäkring

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).