Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:93
Omnämnda SFS
2010:1793, 2010:1390, 2014:414, 2013:391, 1994:260, 2018:585, 2012:817, 1992:1299, 2007:515
Rättsområden
Mänskliga rättigheter, Lokalhyra, Legitimations- och disciplinärenden, Fri rörlighet, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Skiljeprocess, Förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt, Övrig nyttjanderätt, Internationell privat- och processrätt, Migrationsprocess, Arrende, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig