Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:637
Omnämnda SFS
2012:989, 2017:202
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Djur- och växtskydd, Buller