Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1142
Omnämnda SFS
2010:950, 2008:463, 1981:327, 1968:45
Rättsområden
Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Övrig offentlig rätt, Ordning och säkerhet, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd, Buller, Övrig migrationsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig