Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:436
Omnämnda SFS
2009:400, 2001:181, 1999:291, 2004:629, 20:74, 20:292, 2019:937
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Sociala avgifter, Skattetillägg, Skatteflykt, Revision och granskning, Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Socialförsäkring, Offentlighet och sekretess, Kommunalrätt