Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2017/18:111
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Servitut och ledningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp, Fastighetsbildning, Expropriation, Offentlighet och sekretess, Infrastruktur, Sjö- och transporträtt, Upphovsrätt, Patenträtt, Mönster- och designrätt, Varumärkesrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Associationsrätt - övrig, Entreprenadrätt, IT-rätt