Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vårändringsbudget för 2023

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:99
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Kredit, finans- och bankrätt, Försvar, konflikt och terrorism, Övrig skatterätt, Skola och utbildning, Föroreningar, avfall och miljöskador, Hälso- och sjukvårdsrätt, Energirätt, Ordning och säkerhet, Domare, Offentlig ekonomi, Tullärenden, punktskatter m.m., Kultur, idrott och fritid

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig