Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bolags rörlighet över gränserna inom EU

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:286
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
HR, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, A-kassa, pension m.m., Övrig arbetsrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Compliance - icke-finansiella bolag, Diskriminering i arbetslivet, Kollektivavtal, Medbestämmande, Fri rörlighet, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Övrig internationell rätt, Ledighet och frånvaro, Förvaltningsrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig