Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:523
Omnämnda SFS
1999:1135, 1998:714, 1991:2041, 2010:2010, 1994:451, 1998:642, 2020:616, 2010:610, 2010:611, 1982:636, 2020:1285, 2010:1011, 2001:453, 1990:52, 1988:870, 2010:500, 2010:770, 1990:1157, 2004:519, 2004:46, 2004:297, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2013:561, 2014:275, 2016:1024, 2019:742, 2021:516, 1985:613, 2001:883, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 2018:696, 1994:1809, 2009:366, 1992:860, 2016:675, 2016:676, 1999:158
Rättsområden
Övrig straffrätt, Revision och granskning, Försäkringsrätt, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Tvångsvård m.m., Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Fastighetsmäkleri, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt