Familjerätt

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom familjerätt. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Lotta Dahlstrand
Jur dr, affärs- och kompetensutvecklingschef Familjens Jurist
Pierre Kryhl
Senior jurist, affärsansvarig processjuridik Familjens Jurist
Cecilia Laveson
Advokat vid CEMA Advokatbyrå AB
Per Westman
Advokat, Advokat Per Westman AB

Nyheter (8233)

Play (99)

Testamentsskrivning

Här får vi en gedigen genomgång av testamentsskrivningens viktiga och intressanta frågeställningar. Fredric Renström delar med sig av sin...

Advokat – utbildningsintyg

Generationsskifte

Generationsskiften är komplexa och det är mycket man måste tänka på som rådgivare. Avsnittet tar upp överlåtelseformer under livstiden, v...

Testamentstolkning

I det här avsnittet går vi igenom inbördes testamente, testamentarisk sekundosuccession och tolkning av testamente. Fredric Renström redo...

Advokat – utbildningsintyg

Preskription av arv

Vilken är den yttersta preskriptionstiden för arvsrätten och i vilka fall finns det en förkortad preskriptionstid? Vad är följden av pres...

Psykisk störning

Ofta är det svårt att påkalla att ett testamente är ogiltigt på grund av psykisk störning. Marie Wessel analyserar ett antal hovrättsavgö...

Delgivning av testamente

När anses ett testamente delgivet och när börjar klanderfristen löpa? Vem kan delge ett testamente? Fredric Renström går igenom "fallgrop...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (161)