3 viktiga faktorer för att säkerställa juridiskt korrekta samarbetsavtal

När två företag går samman för ett samarbete, uppstår en spännande möjlighet att nå gemensamma mål och maximera fördelarna. Men innan pennorna sätts på pappret och avtalet undertecknas, är det av yttersta vikt att säkerställa att avtalet är juridiskt korrekt och väl genomtänkt. I detta inlägg kommer vi att belysa tre kritiska faktorer att ha i åtanke när du ingår ett samarbetsavtal med ett annat företag.

3 viktiga faktorer för att säkerställa juridiskt korrekta samarbetsavtal

1. Tydlighet och exakthet

Tydlighet är nyckeln till ett effektivt samarbetsavtal. Ett vagt eller otydligt avtal kan öppna dörren för oklarheter och tvister längre fram. Se till att varje avtalspunkt och villkor är tydligt formulerat och specificerat. Beskriv parternas åtaganden och ansvar i detalj, inklusive tidsramar och förväntade resultat. Att förutse olika scenarier och förhållanden kan vara avgörande för att undvika komplikationer i framtiden. Var inte rädd att använda juridiska termer när de är nödvändiga för att undvika tvetydighet.

2. Skydd för rättigheter och ansvar

Ett samarbetsavtal involverar ofta delning av information, resurser och immateriella tillgångar. Det är viktigt att identifiera och skydda de rättigheter och ansvar som varje part har i samband med dessa tillgångar. Inkludera bestämmelser om äganderätt, immateriella rättigheter och konfidentialitet. Överväg även hur risker och ansvar ska fördelas om något går fel eller om en part bryter mot avtalet. Se till att klart och tydligt definiera konsekvenserna av eventuella överträdelser eller tvister och hur de ska hanteras.

3. Avtalstid och uppsägning

Att fastställa en tydlig avtalstid och regler för uppsägning är avgörande för att skapa både stabilitet och flexibilitet. Definiera när avtalet träder i kraft och hur länge det kommer att vara i kraft. Tänk också på möjligheten till tidig uppsägning och de villkor som gäller om någon av parterna vill avsluta samarbetet innan avtalstiden löper ut. Att ha flexibilitet för framtidsplanering och förändringar kan vara en livlina om omständigheterna förändras eller om samarbetet inte längre är fördelaktigt.

För att få så bra koll som möjligt på det senaste inom samarbetsavtal rekommenderar vi ett webbinarium som äger rum den 31:a augusti. Under webbinariet går advokat Per Karlsson igenom ny praxis på området. Han tar bland annat upp en dom där ett företag inte kunde få de tre miljoner man krävde eftersom avtalet ansågs ogiltigt för att det stred mot konkurrensrättens regler, och ett underliggande beslut från Konkurrensverket om konkurrensböter knutet till samma dom. Du får också en genomgång av de viktigaste förändringarna i EU-kommissionens nya riktlinjer för så kallade horisontella samarbeten som gäller från den 1 juli 2023.

Anmäl dig här