Föräldrapenning – fusk eller otydliga regler?

Att vara förälder och samtidigt upprätthålla en framgångsrik karriär är en utmaning som många ställs inför. Föräldrapenningen är ett viktig ekonomiskt stöd under föräldraledigheten. Men hur fungerar det egentligen om man har flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån?

Föräldrapenning – fusk eller otydliga regler?

Försäkringskassans regler om föräldrapenning är avsedda att skydda och stödja föräldrar, men som med alla system finns det alltid några personer som försöker fuska. Samtidigt upplever många föräldrar reglerna som krångliga, vilket kan leda till misstag även om avsikten inte är att fuska.

Ansöka om föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen

Enligt föräldraledighetslagen har arbetstagare rätt till ledighet för att vårda sitt barn. Det är viktigt att komma ihåg att föräldrapenning är avsedd att kompensera för utebliven lön. Att använda föräldrapenningen för andra ändamål strider mot lagstiftningen. Om du arbetar när du har föräldrapenning blir det i praktiken Försäkringskassan som betalar för arbetet du utför, inte din arbetsgivare. Om du ansöker om föräldrapenning men samtidigt arbetar och får lön från din arbetsgivare för samma period, kan du felaktigt få ut dubbel betalning.

Oaktsamhet enligt bidragsbrottslagen

Att lämna felaktiga uppgifter eller inte anmäla ändrade förhållanden kan klassas som grov oaktsamhet och leda till anklagelser om bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen. Även om du inte medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan du göra dig skyldig till bidragsbrott om du har varit grovt oaktsam. Till exempel genom att inte kontrollera riktigheten i de uppgifter som du lämnar.

 Man fälldes i Tingsrätten men friades i Hovrätten

Advokaten Henrik Lilja Olsson berättade i en poddintervju om en klient som fälldes i Tingsrätten för bidragsbrott. Klienten ansågs ha varit omedvetet grovt oaktsam. Mannen hade ansökt om föräldrapenning för tid som han senare hade arbetat in. Detta var möjligt eftersom han har förtroende arbetstid och kan jobba när han vill. Tingsrätten ansåg att mannen borde ha förstått att föräldrapenning finns till för att kompensera för förlorad lön. Hovrätten hade en annan syn på saken och friade mannen. De ansåg att uppgifterna inte var felaktiga eftersom mannen faktiskt inte hade arbetat under de specifika tiderna som han hade begärt föräldrapenning för. Hovrätten ifrågasatte snarare Försäkringskassans blanketter.

Försäkringskassan borde förenkla för föräldrar

För att undvika problem och eventuella anklagelser om bidragsbrott borde du vara öppen för att konsultera en juridiskt kunnig person om du är osäker på något när det gäller din föräldrapenning. Särskilt om du fåt otydliga svar när du kontaktar Försäkringskassan. Dessa regler är något av en djungel och det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.

Förhoppningsvis kommer Hovrättens dom få Försäkringskassan att förtydliga sina blanketter så att föräldrar med flexibel arbetstid enklare kan förstå hur de ska fylla i ansökan på ett sätt som stämmer överens med deras verklighet.