Konst och AI: juridiska dilemman när kreativitet och teknologi möts

I dagens digitala värld har artificiell intelligens (AI) blivit en omstörtare på många olika områden. Konstvärlden är inget undantag, och det uppstår allt fler spännande möten mellan konst och teknologi. Med framsteg inom maskininlärning och AI-algoritmer börjar vi se hur dessa teknologier påverkar konstproduktion och skapar nya utmaningar inom juridiska och etiska ramar.

Konst och AI: juridiska dilemman när kreativitet och teknologi möts

AI har visat sig vara en mäktig verktygslåda för konstnärer och kreatörer världen över. Genom att använda AI-tekniker som generativ konst kan konstnärer utforska nya möjligheter och skapa konstverk som tidigare var otänkbara.

Konstjuridikens utmaningar

Med den snabba utvecklingen av AI inom konsten ställs juridiken inför nya utmaningar. En av de främsta utmaningarna är att fastställa upphovsrätten för verk som skapats med hjälp av AI. Vem är den rätta upphovspersonen? Den traditionella upphovsrätten, som utgår från en mänsklig skapare, är inte anpassad för dessa nya former av konstproduktion.

En annan aspekt är immateriella rättigheter och skyddet för AI-genererad konst. Vad händer när någon använder AI för att producera konstverk som är identiska eller snarlika andras verk? Vilka rättigheter och skydd har konstnären vars verk kopieras eller förvanskas med hjälp av AI?

Rättsliga lösningar och framtidsperspektiv

För att hantera de rättsliga utmaningarna måste lagstiftarna ta itu med dessa frågor. Det kanske kommer krävas att definitionen av upphovsrätt revideras för att inkludera AI-system som medskapare. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara att skapa licensieringsmodeller för AI-genererade verk och fastställa ansvar för skapandet av konstverk som skapats med hjälp av AI.

Missa inte webbinariet 'AI, konstnären och upphovsrätten'

Under webbinariet diskuterar Katarina Renman Claesson, förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation samt föreläsare och forskare med egna universitetskurser, de senaste trenderna och utmaningarna inom detta område. Du får insikter kring hur man navigerar i det komplexa landskapet av AI-konstnärer, konsten och upphovsrätten samt vilka lösningar och strategier som kan användas för att främja juridiskt och etiskt korrekta och hållbara AI-system. 

Anmäl dig här