Upptäck de dolda klausulerna i kollektivavtal och stärk din kunskap inom arbetsrätt

Kollektivavtal är avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som fastställer arbetsvillkor och anställningsförmåner för arbetstagare inom olika branscher. De skriftliga avtalen reglerar inte bara löner, utan också anställningsvillkor och förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Men det finns en annan sida av kollektivavtal som det inte talas lika mycket om. De så kallade dolda eller tysta klausulerna i avtalen.

Upptäck de dolda klausulerna i kollektivavtal och stärk din kunskap inom arbetsrätt

Dolda eller tysta klausuler

Dolda klausuler är bestämmelser i ett kollektivavtal som är kopplade till rättsföljder, men som inte uttryckligen framgår av avtalet. De kan betraktas som "skrivna mellan raderna". Det är av stor vikt att vara medveten om några av de vanligaste dolda bestämmelserna för att undvika potentiella fallgropar.

Exempel på områden som berörs av dolda klausuler är arbetsskyldighet, arbetsledningsrätt, omplacering och lojalitetsplikt. Dessa tysta regleringar behöver inte nödvändigtvis ingå i det individuella anställningsavtalet. Ändå gäller de som en outtalad del av kollektivavtalet. Det är förvisso pedagogiskt och upplysande att inkludera regler om sekretess och lojalitet i avtalen, men det finns ingen juridisk skyldighet att göra det.

Missa inte en intressant expertkommentar på ämnet

29/29- och bastubadarprinciperna, normerande verkan, hängavtal, olöst intressefråga, utfyllande rättsregler, lojalitetsplikt, företagshemligheter. När det gäller tysta eller dolda klausuler i kollektivavtal är det mycket att hålla reda på. Trots att de är viktiga för det enskilda anställningsförhållandet har parterna inte alltid samma uppfattning om kollektivavtalens innebörd och rätta tolkning. Jonas Wiberg går igenom de vanligaste tysta klausulerna, och ger exempel ur Arbetsdomstolens praxis.

Ta del av expertkommentaren här