Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

2023 års ekonomiska vårproposition

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:100
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Konkurrensrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Försvar, konflikt och terrorism, Insolvensrätt, Övrig skatterätt, Skola och utbildning, Anställning, uppsägning och avskedande, Föroreningar, avfall och miljöskador, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Kommunalrätt, Energirätt, Ordning och säkerhet, Konsumenträtt, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig