Advokaten om HD-avgörandet som kan påverka kampen mot kränkningar på nätet

Högsta domstolen slog nyligen fast att varje vidarespridning utgör ett separat brott när förtalsuppgifter delas med andra på internet. Varje vidarespridning utgör därmed en ny handling som ger rätt till ersättning av var och en som har spridit uppgiften.

Advokaten om HD-avgörandet som kan påverka kampen mot kränkningar på nätet

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar advokat Carl Söderlund på Advokatfirman Guide, som företrädde den förtalade mannen i HD-avgörandet, om vad detta betyder för kampen mot kränkningar på nätet.

Läs artikeln om HD:s avgörande.