Bristande processledning river upp tingsrättsdom – professor intervjuas

- Det här är en sträng bedömning men den är nog bara sträng på grund av att man så många gånger låter felaktig processledning passera. Det säger Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet, med anledning av att hovrätten har undanröjt en dom i ett entreprenadmål på grund av bristande processledning.

Bristande processledning river upp tingsrättsdom – professor intervjuas

I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån ger Eric sin syn på vad domstolarna ska tänka på för att få klarhet i parternas yrkanden och grunder.

Läs artikeln om hovrättens beslut.