Kostsamt gå vilse i arbetsrättsliga gränsmarker

När ska en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd anses utgöra en arbetstvist? Det hade inte ens Svea hovrätt koll på i en tvist mellan Ica-bolaget Retail Finance Europé AB och dess tidigare vd. Frågan är nu om staten måste betala för den onödiga processen i hovrätten.

Kostsamt gå vilse i arbetsrättsliga gränsmarker

Den dåvarande vd:n för Retail Finance Europé AB dömdes av Svea hovrätt att betala närmare fem miljoner kronor i skadestånd till sin tidigare arbetsgivare.

Problemet var att målet aldrig hade i hovrätten att göra. I mars i år kom HD fram till att tvisten var en arbetstvist som borde ha överklagats till och avgjorts av Arbetsdomstolen. 

Den onödiga rättegång som hann utspela sig i Svea hovrätt har därmed kostat både tid och pengar för såväl staten som parterna. En fråga som nu inställer sig är vem som ska stå för Ica-bolagets rättegångskostnader på 350 000 kronor i hovrätten som vd:n dömdes att betala men inte lär ersätta med sin begränsade ekonomi.

Det är tveksamt om Arbetsdomstolen kommer att meddela prövningstillstånd i målet eftersom prejudikatvärdet i den materiella frågan är begränsat. Då är det tingsrättens dom som kommer att gälla. Men nu kan det finns en lösning rörande Ica-bolagets kostnader för rättegången i hovrätten. Blendow Lexnova kan berätta att Retail Finance Europé AB redan har vänt sig till Justitiekanslern och krävt staten på pengarna på grund av hovrättens processuella missbedömning. Det återstår att se hur det går med den saken.

Helt klart är att det finns oklarheter kring vad som ska anses utgöra arbetstvister i dag. Svea hovrätt är inte ensam om att göra fel. Nyligen gav Högsta domstolen i två beslut den 8 juni och den 9 juni beskedet att Göta hovrätt gjorde fel som beslutade om att avslå begäran om prövningstillstånd i två mål som båda utgjorde arbetstvister och hörde hemma i Arbetsdomstolen. Och detta fenomen gäller inte bara i de allmänna domstolarna. Gränsdragningarna finns också i mål som hamnar i Patent- och marknadsdomstolen. Kanske är det dags för tydligare forumregler.