Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:629
Omnämnda SFS
1999:1134, 1991:572, 1972:260, 1989:149, 2010:523, 2011:155, 2019:582, 1998:493, 1998:978, 2005:716, 1991:2041, 2010:2010, 1994:451, 1998:642, 2010:610, 2010:611, 2015:96, 2015:650, 2001:82, 2006:45, 2009:1427, 2011:423, 2014:1553, 2017:1000, 2015:642
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Förvaltningsrätt