Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:630
Omnämnda SFS
1999:1135, 1991:572, 1972:260, 1989:149, 2010:523, 2011:155, 1998:493, 1998:978, 2017:1021, 2001:82, 2005:716, 2017:1000, 2016:738
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt