Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:962
Omnämnda SFS
2013:852, 1998:620, 19:162, 20:48
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Tvångsvård m.m., Socialförsäkring, Skola och utbildning, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande