Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Budgetpropositionen för 2022

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:1
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Övrig skatterätt, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Åklagare, Polis, Domare, Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig miljörätt, Energirätt, Övrig migrationsrätt, Övrig internationell rätt, Plan- och byggnadsfrågor, Fri rörlighet