Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vårändringsbudget för 2024

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:99
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Kredit, finans- och bankrätt, A-kassa, pension m.m., Övrig fastighetsjuridik, Skola och utbildning, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Infrastruktur, Kriminalvård, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Skiljeprocess, Övrig migrationsrätt, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Kommunalrätt, Internationell privat- och processrätt, Jordbruk och skogsbruk, Migrationsprocess, Ordning och säkerhet, Domare, Offentlig ekonomi, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig