3 saker att tänka på vid besittningsbrytande situationer

Att hantera en situation där en lokalhyresvärd vill säga upp en hyresgäst kan vara en komplex process. Godtagbara grunder för uppsägning av lokal, eller så kallade besittningsbrytande grunder, är viktiga att förstå för både hyresvärdar och hyresgäster. I detta blogginlägg kommer vi att utforska detta ämne från båda perspektiven.

3 saker att tänka på vid besittningsbrytande situationer

Lokalhyresvärdens perspektiv:

För dig som hyr ut en lokal kan behovet av att säga upp en hyresgäst vara ett resultat av flera olika faktorer. Det kan handla om ekonomiska överväganden, renoveringsbehov eller förändringar i verksamhetens riktning. Här är några överväganden och steg som du behöver ta för att sköta det hela på rätt sätt:

Grundlig dokumentation

Före uppsägningen bör du ha noggranna och dokumenterade skäl att uppvisa. Dessa skäl ska vara godtagbara grunder för uppsägning av avtalet.

Lokalhyresavtalet

En grundlig granskning av lokalhyresavtalet är nödvändig för att fastställa under vilka omständigheter uppsägning är tillåten och de eventuella konsekvenserna.

Medling och förhandling

Innan man går vidare till juridiska åtgärder kan förhandlingar och medling vara fördelaktiga. Ibland kan överenskommelser nås genom dialog och kompromiss.

Lokalhyresgästens perspektiv:

För dig som hyresgäst kan beskedet om att lämna lokalen komma som en överraskning och presentera flera utmaningar. Här är några steg och överväganden för att hjälpa dig navigera genom situationen:

Granskning av lokalhyresavtal

Hyresgäster bör noggrant granska sitt hyresavtal för att förstå villkoren för uppsägning och eventuella möjligheter till överklagande.

Dialog med värden

Att inleda en konstruktiv dialog med värden kan vara fördelaktigt för att förstå skälen bakom uppsägningen och för att diskutera eventuella lösningar eller kompromisser.

Lagliga rättigheter

Hyresgäster bör vara medvetna om sina lagliga rättigheter och möjligheten att överklaga uppsägningen om den anses vara orättvis eller olaglig.

Besittningsbrytande situationer och lokalhyresgästens rätt till skadestånd

Under ett webbinarium den 31 januari kommer Erik Wallberg och Chadi Elazzeh från Front Advokater att behandla lokalhyresgästens rätt till skadestånd i ljuset av besittningsbrytande situationer, enligt Jordabalken. De går också igenom de omständigheter som kan kvalificera en situation som besittningsbrytande. Efter webbinariet har du fått koll på vad som räknas som besittningsbrytande grunder, hur skadeståndsberäkningen går till samt vad du ska tänka på vid ett fall där avflyttning blivit aktuellt, oavsett om du är lokalhyresgäst eller lokalhyresvärd.

Anmäl dig här