3 saker att tänka på vid förvaltning av minderårigas egendom

Det är mycket vanligt att minderåriga barn äger tillgångar till ett betydande värde vilket ställer höga krav på de som ska förvalta egendomen för barnens räkning. Saknas kunskap om förvaltning av minderårigas egendom finns en betydande risk för att föreskrifter om särskild förvaltning inte ger den effekt som klienten önskar.

3 saker att tänka på vid förvaltning av minderårigas egendom

1.Vikten av förvaltning av minderårigas tillgångar

Minderåriga saknar kontroll över sina tillgångar och gemensamma vårdnadshavare är ansvariga för att förvalta deras arv. Vårdnadshavaren (eller förmyndaren) måste därför se till att arvet gynnar barnet och hålls åtskilt från deras egna tillgångar.

2.Särskild förvaltning som en möjlighet

Särskild förvaltning är en möjlighet som kan tillämpas när det finns behov av extra skydd för barnets tillgångar eller om föräldrarna inte kan eller bör sköta förvaltningen av olika skäl. Skilda personer eller mor- och farföräldrar kan föredra särskild förvaltning för att säkerställa att medlen förvaltas enligt deras önskemål. En förutsättning för att tingsrätten ska besluta om särskild förvaltning är att det finns särskilda skäl för det och att det är till fördel för barnet.

 2.Skjuta upp tillgång till egendomen

Förutom att särskild förvaltning bort ansvaret över tillgångarna från vårdnadshavaren medan barnet är minderårigt erbjuder det även en lösning för att förhindra att en 18-åring slösar bort sina tillgångar. Istället kan man exempelvis bestämma att barnet får tillgång till hela egendomen först vid 25 års ålder. Detta möjliggör även en kontrollerad fördelning av medel för specifika ändamål, såsom utbildning eller köp av bostad.

 Missa inte webbinariet

Förvaltningen av tillgångar ägda av minderåriga innebär speciella utmaningar som kräver god förståelse för de regler som styr förvaltningen av dessa tillgångar.Delta i vårt kommande webbinarium med Caroline Elander Knip från Elander Law Firm där hon går igenom regelverket rörande förvaltning av minderårigas egendom och överförmyndarens roll rörande förvaltning av minderårigas egendom.

Anmälan