3 viktiga begrepp att ha koll på kring dubbelförsäkring

Människor i Sverige är bättre försäkrade än vad de vet om i många fall. Det är en av anledningarna till att flertalet missar sin rätt till ersättning. Varför kan det bli ett problem att ha två försäkringar som täcker samma sak? Vi har sammanställt 3 viktiga begrepp som du behöver ha koll på när det gäller dubbelförsäkring.

3 viktiga begrepp att ha koll på kring dubbelförsäkring

I många fall är det onödigt att vara dubbelförsäkrad. Det kan man vara genom att ha samma försäkring hos olika bolag eller att du betalar extra för en specifik försäkring som ingår i en försäkring du redan har.

Ett exempel som de flesta privatpersoner kan känna igen sig i är lockelsen att teckna ett extra avbeställningsskydd eller en speciell reseförsäkring - när de flesta kreditkort idag medför en nästan likvärdig försäkring så länge du ser till att betala majoriteten av resan med det kortet. Dubbelförsäkring innebär inte att du får dubbel ersättning om det händer något, bara att du betalar dubbel avgift.

För företag är det precis likadant. Till exempel skulle ett företag som agerar beställare av en idrottsanläggning kunna försäkra sig under tron att den som ska uppföra idrottsanläggningen inte är försäkrad, samtidigt som uppföraren faktiskt har tecknat en egen försäkring som täcker samma sak.

Syftet med regleringen av dubbelförsäkring är att fördela ansvaret mellan försäkringsbolagen på ett solidariskt sätt.

Vi har sammanställt 3 viktiga begrepp som du behöver ha koll på när det gäller dubbelförsäkring.

1.Dubbelförsäkringsöverenskommelsen

Det här är en överenskommelse mellan svenska försäkringsbolag som kom till för första gången 1978 och som senast uppdaterades 2005. I överenskommelsen har de olika bolagen kommit överens om hur de ska agera när kunder har tecknat försäkring hos olika bolag för att skydda ett och samma intresse. Syftet med överenskommelsen är att minska administrativa kostnader när det gäller att fördela ansvar mellan försäkringsbolagen.

2.Primära- och sekundära försäkringar

Enligt överenskommelsen delas försäkringar in i primära och sekundära försäkringar. Det är främst den primära försäkringen som ska betala ersättning i en situation med dubbelförsäkring. Vad som avgör om en försäkring är primär eller sekundär är framförallt om försäkringstagaren är skyldig att ha en försäkring eller inte. En sådan skyldighet kallas försäkringsplikt.

3.Försäkringsplikt

Frågan om försäkringsplikt avgörs enligt avtal mellan de två försäkringstagarna. I exemplet ovan skulle beställarens försäkring räknas som primär eftersom den har beställt arbetet och ingått avtal med uppföraren. Alltså är det i första hand beställarens försäkringsbolag som är ersättningsskyldig vid skada.

Missa inte vårt webbinarium om dubbelförsäkring

Under webbinariet den 2/5 kommer Magnus Rydberg från Setterwalls Advokatbyrå att gå igenom de lagbestämmelser, överenskommelser och praxis som reglerar dubbelförsäkring. Du får också exempel på vad som inte anses vara dubbelförsäkring samt en genomgång av dubbelförsäkringsöverenskommelsen och hur den tillämpas i praktiken.

Anmäl dig till webbinariet här