Advokat om hur överläkare lyckades vinna mot regionen efter varning

När en arbetstagare varnas på jobbet går beslutet inte att överklaga. Men en typ av överprövning är att väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren och få varningen underkänd. Det gjorde en överläkare i Göteborg och vann i det första målet i sitt slag. Hans ombud advokat Kristofer Munde berättar om fallet i Rättsfallet inifrån.

Advokat om hur överläkare lyckades vinna mot regionen efter varning

Läs artikeln om tingsrättens dom.