Arbetsdomstolens arbete utmanas

Högsta domstolen har nyligen fastslagit att två domar från Arbetsdomstolen tydligt bryter mot lagstiftningen gällande tillämpning av företagsrekonstruktion. Detta efter att AD felaktigt tolkat HD:s praxis så att arbetstagare hade rätt till full ersättning för sina löne- och ersättningskrav och att dessa därför inte skulle omfattas av ett ackord och inte sättas ned. Genom resning river nu HD upp domarna. Vad låg bakom detta och hur påverkar det framtiden?

Arbetsdomstolens arbete utmanas

Arbetsdomstolen (AD), en specialdomstol för arbetsrättsliga tvister, har länge varit den högsta instansen inom dessa ärenden. Nu prövas dess beslut efter att Högsta Domstolen valt att granska två domar med komplicerade aspekter av insolvensrätt.

Det är ovanligt att Högsta Domstolen beviljar resning i arbetsrättsliga mål, vilket gör det extra intressant denna gång. Resningen innebär inte bara en överprövning av ett specifikt ärende utan kan också få bredare konsekvenser för AD:s roll som högsta tolkare av arbetsrätten.

Arbetsdomstolens ledamöter, hämtade från fackförbund och arbetsgivarorganisationer, förväntas navigera genom en komplex rättslig terräng. De står inför utmaningar när de behandlar ärenden utanför deras expertisområde, såsom insolvensrätt, aktiebolagsrätt, diskrimineringsrätt eller konkurrensrätt.

Lagen om rättegången i arbetstvister ger ingen möjlighet att tillfälligt kalla in någon annan än de utsedda ledamöterna. Advokat Erik Danhard från KANTER Advokatbyrå har författat en ny Expertkommentar för Blendow Lexnova där han noggrant går igenom problematiken med dessa AD-domar och HD:s resning. I kommentaren påpekar han bland annat att arbetsrätten har blivit mycket mer komplicerad på grund av EU-lagstiftning och dess synsätt. Detta skapar ytterligare svårigheter för ledamöterna.

När målen nu ska tas om från början i Arbetsdomstolen är det avgörande att ledamöterna har rätt förutsättningar för att undvika liknande misstag som vid den första rättegången. Detsamma gäller vid framtida mål där specialistkunskap efterfrågas.

För en djupare förståelse och insikt i denna komplexa situation rekommenderar vi advokat Erik Danhards Expertkommentar.