Ett år med nya LAS

I oktober 2022 genomgick den svenska arbetsrätten en historisk förändring med införandet av nya LAS. Ett år in i tillämpningen är det nu dags att reflektera över hur dessa förändringar faktiskt har påverkat arbetslivet i praktiken.

Ett år med nya LAS

Vi har sammanfattat 3 viktiga ändringar i nya LAS gentemot gamla, i en Expertkommentar som släpptes i November 2023 omnämns och diskuteras ännu fler viktiga ändringar.

Från saklig grund till sakliga skäl

Genom nya LAS har saklig grund ändrats till sakliga skäl. Nu framgår även tydligt av lagtexten att sakliga skäl kan vara antingen arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.

Nyckelpersonsundantaget

Tidigare fick arbetsgivare med upp till tio anställda undanta två arbetstagare från sin turordningslista. Arbetstagarna skulle enligt arbetsgivarens bedömning ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den nya bestämmelsen om undantag av tre personer från turordningslistan som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse gäller alla arbetsgivare.

ALVA till SÄVA

En av de mest uppmärksammade ändringarna till följd av nya LAS är att den allmänna visstidsanställningen (ALVA) ersatts av den särskilda visstidsanställningen (SÄVA). Med den nya anställningsformen SÄVA ska anställningen snabbare övergå till en tillsvidareanställning, redan efter sammanlagt mer än 12 månader

Fördjupa dig med oss

Emmelie Tedfelt och Jenny Söberg bjuder in dig att utforska och förstå dessa komplexa frågor ur ett praktikerperspektiv. Läs mer om deras reflektioner och erfarenheter för att få en djupare insikt i hur den nya LAS kommer att forma arbetslivet i Sverige. Det är högst läsvärt för alla som vill navigera säkert i det föränderliga arbetsrättslandsskapet.

Läs expertkommentaren