Förberedelser inför Digital Services Act

Den 17 februari 2024 träder Digital Services Act (DSA) i kraft, och det kommer att påverka hur företag hanterar och reglerar digitala tjänster och plattformar. DSA är en del av Europeiska unionens initiativ för att säkra en trygg och ansvarsfull digital framtid, och det är viktigt för svenska företag att vara redo för dessa förändringar.

Förberedelser inför Digital Services Act
  • Granska användarvillkor och policys

DSA kommer att kräva att företag reviderar sina användarvillkor och policys. Detta inkluderar regler om innehållshantering, transparens, rapporteringsskyldighet och mer. Det är viktigt att se över och uppdatera dessa dokument för att säkerställa att de är i linje med DSA-kraven.

  • Investera i moderering och övervakning

DSA kommer att ställa högre krav på innehållsmodering och övervakning av användargenererat innehåll. Företag måste investera i teknologi och personal för att kunna hantera detta effektivt och snabbt ta bort olagligt eller skadligt innehåll.

  • Rapporteringssystem

DSA kommer att införa krav på att företag måste rapportera om vissa typer av olagligt innehåll och aktiviteter till myndigheterna. Företagen bör se till att de har på plats system och procedurer för att möta dessa krav.

Håll dig uppdaterad - missa inte webbinariet

Under webbinariet den 22:a november går Johan ThörnJohan Sundberg och Fredrik Eråker från edpLaw igenom vad reglerna i DSA innebär, vilka konsekvenser och möjligheter förordningen kan leda till samt hur reglerna i praktiken kan efterlevas. Förbered er så att åtgärder och rutiner är på plats i februari. 

Anmäl dig här