Hur går en giltig uppsägning av en lokalhyresgäst till?

Om du är en fastighetsförvaltare eller fastighetsägare och behöver veta hur du gör för att säga upp en lokalhyresgäst, så har vi några tips till dig!

Hur går en giltig uppsägning av en lokalhyresgäst till?

Så genomför du en giltig uppsägning av lokalhyresavtal

För det första är det viktigt att känna till att det bara finns två giltiga skäl för att säga upp en hyresgäst - villkorsändring eller avflyttning. För att uppsägningen ska vara giltig, måste den vara skriftlig och innehålla en förklaring till varför den sker samt vilka villkor som gäller för förlängning av kontraktet eller varför förlängning inte kan ske. Det är också viktigt att se till att hyresgästen får uppsägningen i tid och det enklaste sättet att bevisa det är genom att låta hyresgästen bekräfta att den mottagit meddelandet.

Därför behöver du förstå begreppet indirekt besittningsskydd

För det andra, om hyresavtalet har varit i kraft i mer än nio månader har hyresgästen ett indirekt besittningsskydd, vilket betyder att de har rätt till ersättning om förlängning inte medges, oavsett vilken anledning till uppsägningen var.

Tänk efter när du avtalar om uppsägningstiden

För det tredje är det viktigt att tänka på uppsägningstiden. En vanlig missuppfattning är att man kan komma överens om en kortare uppsägningstid, till exempel tre månader, men enligt lagen måste uppsägningstiden för lokalhyresavtal vara minst nio månader om avtalet har varit giltigt i mer än nio månader. Det beror alltså på det indirekta besittningsskyddet.

Få full koll på läget

Vi rekommenderar dig att delta i vårt webbinarium den 24/5 kl. 1130-13.00. Experter från Setterwalls Advokatbyrå kommer gå igenom allt du behöver veta om uppsägning av en lokalhyresgäst. De kommer också att diskutera vilka avtalsvillkor som specifikt kan sägas upp till villkorsändring och hur det påverkar tillämpningen av jordabalkens regler.

Anmäl dig här