Google Analytics och överföring av personuppgifter till tredjeland

I en digitalt driven värld är det nästintill omöjligt att undvika att hantera och överföra personuppgifter. När det gäller att använda populära digitala verktyg för att analysera webbplatsens prestanda och besökarbeteende, uppstår frågor om hur denna överföring påverkas av GDPR.

Google Analytics och överföring av personuppgifter till tredjeland

Så sent som i juni i år förbjöd IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) fyra bolag att använda Google Analytics, eftersom personuppgifter överfördes till USA, vilket då var förbjudet. Men bara en dryg vecka senare antog EU-kommissionen ett ramverk som låter personuppgifter flöda fritt från EU till USA och till certifierade amerikanska företag. 

Två sätt att överföra personuppgifter till tredjeland enligt GDPR

Land med adekvat skyddsnivå: Om ett tredjeland anses ha en adekvat nivå av dataskydd enligt GDPR, kan personuppgifter överföras dit utan särskilt tillstånd. EU-kommissionen har fastställt att vissa länder uppfyller dessa krav och har därför erkänts som länder med adekvat skyddsnivå. Fram tills det nya ramverket antogs fanns inte USA på den listan.

Passande skyddsåtgärder för land utan adekvat skyddsnivå: Om du vill överföra personuppgifter till ett tredjeland som inte har en adekvat skyddsnivå, måste du vidta särskilda skyddsåtgärder. Detta kan inkludera användning av standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller godkännande från berörda personer.

EU-US Privacy Framework

Den 10 juli 2023 antog EU-kommissionen ett beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Det kallas EU-US Data Privacy Framework och innebär att amerikanska organisationer, genom att åta sig följa ett antal dataskyddsskyldigheter, kan ansluta sig till ramverket genom självcertifiering. Vid anslutning anses en adekvat skyddsnivå gälla de personuppgifter som är föremål för överföring till sådana organisationer.

Fördjupa dig med vårt webbinarium

Under webbinariet Google Analytics-besluten vs. EU-US Data Privacy Framework – vad gäller nu? redogör Karl-Fredrik Björklund från Hellström Law dels för vad som nu gäller vid överföring av personuppgifter till USA, dels vad som gäller för länder som inte, likt USA, nu har ett beslut från EU-kommissionen att överföring av personuppgifter under vissa förutsättningar får äga rum. Få praktiska tips och en checklista för att säkra att ni följer reglerna i GDPR kring överföring av personuppgifter till tredjeländer.

Anmäl dig här